تغییر سیستم کنترلی کمپرسور

دربرخی کمپرسور های اسکرو قدیمی ، از سیستم کنترلی آنالوگ اسـتفاده شده است که به مرور زمان کارائی خود را ازدست داده اند. همچنین در برخی از برندها بعلت تحریم شرکت سازنده و عدم ارائه خدمات.و قطعات سیستم کنترلی، باعث ازکار افتادن کمپرسور گردیده است . این مجموعه اقدـام بـه تغییـر سیستم کنترلی کمپرسورها ازآنالوگ به دیجیتال و همچنین جایگزینی سیستم های دیجیتال ازکار افتاده با سیستم جدید مینماید .

Sigma Control :
Kaeser Controller
Elektronikon :
atlascopco controller

توضیحات خدمت

دربرخی کمپرسور های اسکرو قدیمی، از سیستم کنترلی آنالوگ اسـتفاده شده است که به مرور زمان دچار مشکلات گشته و کارائی خود را ازدست داده اند. همچنین در برخی از برندها که مـورد تــحریـــم کشورهای سازنده قرار گرفته اند، بعلت سرباز زدن شرکت سازنده از ارائه خدمات.و قطعات سیستم کنترلی، باعث ازکار افتادن کمپرسور گردیده است این مجموعه بـــا در اختـــیار داشتن دانــش فنـی و تجــربـه اعضــای خــود، اقدـام بـه تغییـر سیستم کنترلی کمپرسورها ازآنالوگ به دیجیتال و همچنین جایگزینی سیستم های دیجیتال ازکار افتاده بـا سیستم جدید نموده است. این سیستم ها بمدت 6 ماه دارای گارانتی میباشد .

پارت صنعت آریان
[مشهد]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : پنل کنترلی کمپرسور، Dutech، سانترنو، سنسورفشار کمپرسور، اینورتر، Inverter، Danfoss، santerno، کنترلر کمپرسور، َARSIN، ٍENKO، سنسور دما کمپرسور، تابلو برق، تابلو کمپرسور، تابلو بوستر پمپ، کنترلر بوستر پمپ
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 051-36057887